راهنمای انتخاب طرح و رنگ در آشپزخانه های کوچک
21 نوامبر

راهنمای انتخاب طرح و رنگ در آشپزخانه های کوچک

در این مقاله از گروه کارگاه کابینت سازی کرج به راه حل هایی میپردازیم تا بتوانید بهترین طرح را برای آشپزخانه خود اجرا نمایید تا علاوه بر زیبایی بتوانید از حداکثر فضای موجود نیز استفاده نمایید. اولین پیشنهاد استفاده از میزهای گرد به جای استفاده از میزهای بزرگ مستطیلی شکل هستند چرا که میزهای گرد […]